!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedningen

Föreningens valberedning väljs varje årsstämma. Valberedningen består av två eller fler personer varav en person är sammankallande.

 

Är du intresserad av att delta i styrelse- eller föreningsarbetet?

Inför varje årsstämman söker föreningen personer som är intresserade av att delta i styrelsen. Vi söker även personer som är intresserade av att delta i föreningsarbetet (arbetsgrupper) och personer som kan ställa upp med sin kompetens i sakfrågor, exempelvis inom byggnation, el/tele, juridik m m.

Vill du delta i styrelsen?

Anmäl ditt intresse till valberedningen.

-       Veronica Gustafsson A5 (sammankallande)

-       Ester Hedberg A1

-       Agneta Stenset A19

Hjälpa till?

Vill du ställa upp i föreningsarbetet eller är du kunnig inom ett område där du kan bidra med din expertis? Anmäl dig till styrelsen, info@brflangejan.se

http://