!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel

Tillsyn och skötsel av fastigheten utföres av Cura Center AB. Fastighetsskötare från Cura finns på plats en dag i veckan för att se över fastigheten och för att åtgärda anmälda fel.

På vintern sköter ett nytt upphandlat företag all snöskottning i vår förening. Om det kommit mer än fem centimeter snö kommer personal och skottar.

Cura agerar också stöd och bollplank till styrelsen angående fastighetens skick i stort och planering av framtida underhåll.

Läs mer om Cura på deras hemsida - www.curacenter.se

 

http://