!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Portar, Trapphus & Källargångar

Portarna

Varje port bidrar till att föreningens yttre ser bra ut. Detta görs genom att ta hand om rabatter, hålla gångar rena och klippa gräset. I vår förening fungerar detta fantastiskt bra.

Varje port får ett mindre ekonomiskt stöd från föreningen varje år för att möjliggöra inköp till framförallt portarnas rabatter. Kontakta styrelsen och meddela det planerade inköpet så får du information om bidragssumma och kvittohantering.

Föreningen har skottkärror och diverse trädgårdsverktyg att låna ut. Se på sidan om Gräsklippning hur du går tillväga.

På föreningens städdagar hjälps alla åt att ta hand om portarna lite extra.

Det är viktigt att portarna är hela och fräscha, både för allmän trivsel och för att hålla ej välkomna besökare borta. Skicka därför en felanmälan omgående vid problem, tex om ytterlampan går sönder, dörren inte går i lås korrekt eller liknande.

 

Förvaring i Portar, Trapphus och Källargångar

Tänk på att portar, trapphus och källargångar måste hållas fria från saker (rester efter renovering, prydnadsgrejer, barnvagnar etc). Detta för att det inte får finnas några hinder vid händelse av brand. Se nedan vad Stockholms brandförsvar säger;

 

För dem som bor i bostadshus är det viktigt att veta att trapphuset är en av två utrymningsvägar. Därför är det förbjudet att blockera denna med olika tillbehör - tex cyklar, barnvagnar och returpapper - som försvårar en eventuell utrymning.

Det är viktigt att inte fresta brandanläggare (pyromaner) med skräp eller andra inventarier i källare och i trapphus. Tänk på att aldrig låsa säkerhetsdörrar eller gallergrindar tillika tillhållarlås inifrån. Denna säkerhetsåtgärd är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta.

Vi på Storstockholms brandförsvar får ofta frågan om man får använda trapphus som förvaringsutrymmen
Ofta är det grannar som vill uttrycka sin oro över att trapphusen är belamrade med föremål. Våra brandinspektörer är mycket noga med att lokaler, av vilket slag det vara må, ska ha två utrymningsvägar. Det gäller särskilt där människor vistas och bor. För dem som bor i flerbostadshus är det viktigt att veta att trapphuset är en av två utrymningsvägar, fönster den andra.

Därför är det förbjudet att blockera trapphuset med olika tillbehör såsom cyklar, barnvagnar, returpapper eller annat som försvårar en eventuell utrymning.

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Får man ha saker/skräp i källargångar och i trapphus?
Nej, utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats, för vare sig barnvagnar, möbler eller annat skräp. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra vid utrymning.

 

http://