!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Cykelrum

I källaren finns cykelrum. Varje cykelrum delas av ett antal portar.

Det är viktigt att alla får plats, därför får inte oanvända cyklar lämnas i cykelrummen. Det är också viktigt att visa hänsyn genom att inte samla på sig ett orimligt stort antal cyklar.

Varje städdag finns möjligheten att slänga oanvända eller obrukbara cyklar.

Observera att man inte får ha några motordrivna fordon i cykelförråden.

http://