!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Återvinningsrum

Föreningens återvinningsrum är beläget på baksidan vid Jesses krog i garage nummer 901.

Tömning av papper och grovsopor (ej elavfall, glas, batterier och glödlampor) sker varje vecka på tisdagar.

Du låser upp dörren med samma nyckel som till din port. 

Detta kan vi återvinna i återvinningsrummet

 • Tidningar och andra papperstrycksaker
 • Pappersförpackningar, kartonger och wellpapp (glöm ej att vika ihop eller stampa på dem så att vi får plats för fler än en) 
 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Trasiga elektronikprylar
 • Grovsopor som ryms i kärlen

Detta får absolut inte slängas i återvinningsrummet

 • Miljöfarligt avfall, tex målarburkar
 • Möbler
 • Hushållssopor
 • Byggmaterial från renoveringar
 • Skrymmande saker som ej rymms i sopkärlen.

När är det fullt?

Kärlen får ej fyllas med mer material än att det ska gå att stänga locket. Det innebär att man inte kan "bygga berg". Vid överfulla kärl kommer IL Recycling lämna kärlen utan att tömma dom, vilket skapar merarbete och en stor extrakostnad för föreningen.

Vad gör jag om det är fullt?

Om alla kärl är fyllda till max får du lov att åtekomma senare, efter ILs tömning. Ett annat alternativ är att besöka Stockholms Stads faciliteter för återvinning. Man får under inga omständigheter "bygga berg" eller lämna sina grejer på golvet i återvinningsrummet!

Hämtningsfrekvens

IL Recycling tömmer vårt Återvinningsrum med följande frekvens:

 • Grovsopor, 52 gånger per år
 • Blandpapper, 52 gånger per år
 • Glasförpackningar, 26 gånger per år
 • Elskrot, ljuskällor, batteri, 6 gånger per år

Viktigt att veta

Det är ej tillåtet att låta externa personer kasta sina sopor (eller få det slängt av oss boende) i vårt återvinningsrum, det finns inte utrymme för detta varken i återvinningsrummet eller i föreningens budget.

Miljösoporna ska sorteras och kartonger plattas till. Om detta inte följs blir kostnaderna ohållbara.

Missrukas användandet kommer återvinningsrummet tyvärr att behövas stängas ner. 

Frågor om återvinningsrummet besvaras av styrelsen, info@brflangejan.se.

Stockholm Stads återviningscentraler

För annat avfall så som grovsopor som ej ryms i kärlen, möbler och miljöfarligt avfall hänvisar vi till Stockholms stads återvinningscentraler. Se deras hemsida för lämplig återvinningsstation: Stockholm Stad - Avfall och återvinning.

Stockholm stads mobila miljöstation

För information om turlista och om vad du kan lämna till den mobila miljöstationen klicka här.

 

Snyggt och prydligt i Åtevinningsrummet!

http://