!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Föreningens styrelse arbetar med alla frågor och uppgifter kring driften av vår förening och fastighet. Styrelsen har månatliga möten som hålls i föreningslokalen mellan Arköv 1 - 3.

 

Orförande
Christoffer Kullander (vald t.o.m. årsstämma 2020)

Ledamot
George Fillenham (vald t.o.m. årsstämma 2020)

Ledamot
Lizzette Masterson (vald t.o.m. årsstämma 2020)

Ledamot
Ilona Mozsi (vald t.o.m. årsstämma 2019)

Ledamot
Tina Wallin (vald t.o.m. årsstämma 2019)

Suppleant
Torbjörn Erlands (vald t.o.m årsstämma 2020)

Suppleant
Uhli Evertsson (vald t.o.m. årsstämma 2019)

http://