!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Rutin för felanmälan Brf Långe Jan 2

Läs Tips för din bostad innan du skickar din felanmälan ifall problemet är sådant som du kan avhjälpa själv. Notera också att man som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för det mesta i sin lägenhet, se föreningens stadgar.

Vanliga felanmälningar (skador på fastighet och allmänna problem)
Det finns två alternativ:

 

Akuta fall (fara för omfattande skada på fastighet eller fara för liv)

  • Dagtid: Kontakta Cura Center AB på deras hemsida www.curacenter.se på telefon 08 21 91 11 för akut utryckning
  • Kvällstid: Kontakta Securitas Jour på telefon 08 657 77 20 för akut utryckning

 

Vid felanmälan ska du alltid ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Övrig info

Vänligen respektera att felanmälan ska ske via mail då vi ibland vidarbefodrar dessa till vår tekniska förvaltare. Ärenden som inkommer per SMS behandlas inte.

Det är bostadsrättsinnehavaren (medlemmen) som ansvarar för och själv bekostar de allra flesta typer av reparationer och underhåll i sin bostadsrätt. Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att dessa ska utföras på kvällar och helger.

Tillsammans ansvar vi (alla medlemmar) för hela vår fastighet och vår förenings ekonomi. Det är viktigt att fastigheten sköts och är hel och ren. Det är också viktigt att föreningens ekonomi inte ansträngs onödigt mycket. Det är en svår balansgång, men det är klokt att tänka igenom vilken prioritet ett reparationsbehov av vår fastighet har. Här måste vi hjälpas åt. En jourutryckning kostar cirka 2200 kr. 

 

Formulär för felanmälan

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

http://